Porsche Leasing kalkulator plana otplate lizing rata

Dobijeni plan otplate lizing rata je informativnog karaktera.

* Bruto nabavna vrednost predmeta lizinga ne može biti manja od 200.000 dinara.
** U skladu sa poslovnom politikom Porsche Leasing SCG doo nominalna kamatna stopa kreće se u intervalu od 4,25% do 4,90%
*** Minimalno učešće iznosi 20%. Iznos učešća se obračunava na bruto vrednost vozila
**** Tekuci srednji kurs NBS-a mogu naci na sledecem linku: www.nbs.rs

***** Otkupna vrednost predmeta lizinga predstavlja vrednost po kojoj se može otkupiti predmet lizinga po isteku perioda otplate. Otkupna vrednost predmeta lizinga može biti i 0%.